Nuomos taisyklės

Nuomojamose patalpose privaloma laikytis tvarkos, priešgaisrinės saugos, higienos bei sanitarinių normų, butą palikti tokios pat būklės, kokį radote. Negalima gadinti bute esančių baldų, interjero ir buitinės technikos.

Nuomojamose patalpose negalima rengti susibūrimų, kurie pakenktų nuomotojų reputacijai ar sudarytų nepatogumų kaimyninių butų gyventojams. Draudžiama triukšmauti po 22:00 valandos.

Nesilaikant minėtų reikalavimų, privaloma apmokėti visus padarytus nuostolius bute ir apmokėti  remontą, jei dėl nuomininkų  ar dėl jų svečių kaltės būtų kas nors sulaužyta name,esančiame  adresu J. Biliūno g. 6, Anykščiuose. Jei nepavyktų susitarti gražiuoju, nuomotojas turi pilną teisę kreptis į policiją.

Bute ir pastato viduje rūkyti draudžiama. Pažeidus šią taisyklę, nuomotojas turi teisę paskirti 100.00 EUR baudą.